CHEMIA PRZEMYSŁOWA

 • Wodorotlenek sodu w roztworze (25% / 30% / 50%)
 • Soda kaustyczna (granulowana/płatkowana)
 • Podchloryn sodu 
 • Kwas
  • solny
  • siarkowy
  • fosforowy
  • octowy
  • azotowy
 • Woda utleniona (perhydrol, nadtlenek wodoru)
 • Tabletki solne
 •  
 • Kwaśny węglan sodu, pirosiarczyn sodu, siarczan miedzi – na zamówienie
 • Hydro-x – preparat do uzdatniania wody w kotłach parowych i obiegach ciepłowniczych
 • DECAVIL - preparat do usuwania zanieczyszczeń po koagulantach
 • Środki antypienne – m. in. Romis ZD
 • Nadmanganian potasu
 • Roztwór 5% dwutlenku chloru
 • Wapno chlorowane, wapno hydratyzowane

Produkty płynne są dostarczone w cysternach, opakowaniach DPPL 1000 l lub kanistrach o pojemności 25 l.

Karty charakterystyki dostępne pod adresem e-mail: biuro@eko-chemia.pl