KOAGULANTY ŻELAZOWE

Grupa środków chemicznych o szerokim spektrum działania. Bazowym składnikiem jest żelazo – zarówno w formie II jak i III wartościowej. Oto kilka przykładów stosowania PIXu :

  • Oczyszczanie ścieków przemysłowych – PIX 100, 110;
  • Usuwanie siarkowodoru ze ścieków – PIX 100, 110, 111, 113, 116;
  • Usuwanie bakterii nitkowatych – PIX 100;
  • Strącanie fosforu – PIX 110, 111, 113, 116;
  • Uzdatnianie wody przemysłowej – PIX 110;
  • Wspomaganie zagęszczania – PIX 111, 113;
  • Uzdatnianie wody technologicznej – PIX 111, 116;

Karty charakterystyki dostępne pod adresem e-mail: biuro@eko-chemia.pl