ŚRODKI CHEMICZNE PRZEMYSŁOWE

 • Podchloryn sodu – pojemnik DPPL 1000 l, Poj. 25 l, Podchloryn tabletkowy
 • Tabletki solne
 • Wodorotlenek sodu
 • Soda kaustyczna
 • Kwas solny, kwas siarkowy, kwas fosforowy, kwas octowy, kwas azotowy
 • Kwaśny węglan sodu, pirosiarczyn sodu, siarczan miedzi – na zamówienie
 • Woda utleniona (perhydrol, nadtlenek wodoru)
 • Hydro-x – preparat do uzdatniania wody w kotłach parowych i obiegach ciepłowniczych
 • DECAVIL - preparat do usuwania zanieczyszczeń po koagulantach,
 • Środeki antypienne – m. in. Romis ZD
 • Nadmanganian potasu
 • Roztwór 5% dwutlenku chloru
 • Wapno chlorowane, wapno hydratyzowane

Karty charakterystyki dostępne pod adresem e-mail: biuro@eko-chemia.pl