Wykorzystywane technologie 

Bardzo szeroki zakres działania naszych produktów pozwala nam znaleźć zastosowanie w każdej możliwej konfiguracji technologicznej. Wiadomo także, że stare jak i nowe technologie różnią się od siebie w zależności od przemysłu do jakiego muszą być zastosowane.

Poniżej przedstawiamy kilka różnych zastosowań naszych produktów w różnych gałęziach przemysłu:

Oczyszczalnie ścieków komunalnych:

 • strącanie wstępne (osadniki wstępne – użycie koagulantów)
 • komory DN i wspomaganie nitryfikacji (aplikacje preparatów biologicznych i redukcja azotu)
 • komory tlenowe (aplikacje preparatów biologicznych i koagulantów)
 • osadniki wtórne (aplikacje koagulantów i flokulantów organicznych)
 • kondycjonowanie osadu (aplikacje koagulantów i flokulantów)
 • odwadnianie i zagęszczanie osadów (aplikacje flokulantów)

Przemysł mięsny (ubojnie i produkcja), mleczarski, rybny:

 • procesy flotacji (aplikacje koagulantów i flokulantów)
 • komory DN (aplikacje preparatów biologicznych i redukcja azotu)
 • komory tlenowe (aplikacje preparatów biologicznych i koagulantów)
 • komory WKF (aplikacje koagulantów)
 • osadniki wtórne (aplikacje koagulantów i flokulantów organicznych)
 • odwadnianie i zagęszczanie osadów (aplikacje flokulantów)

Likwidacja zapachów w kanalizacji ściekowej

Ostatnie kilka lat to ciągłe zmiany w gospodarce wodno-ściekowej. Podłączanie daleko oddalonych miejscowości spowodowało coraz to dłuższe odcinki kanalizacji, a co za tym idzie coraz dłuższy czas przebywania ścieków w rurociągach. Niestety sprzyja to procesom fermentacyjnym. Wydostający się gaz ze studni rozprężnych staje się bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Dlatego coraz powszechniejsze stają się aplikacje środków zapobiegających powstawaniu siarkowodoru w rurociągach.
Jesteśmy w stanie zdiagnozować poziom zawartości gazu w ściekach za pomocą czujników pomiarowych oraz dobrać odpowiedni rodzaj środka. Montujemy także pełne instalacje dozujące w przepompowniach. Naszymi klientami są miejscowości wypoczynkowe i ośrodki wczasowe w wielu rejonach kraju, które cenią sobie świeże, czyste powietrze oraz opinie przyjezdnych klientów.

Aplikacje środków znajdują także zastosowanie w następujacych gałęziach przemysłu:

 • Owocowo-warzywny
 • Galwanizernie
 • Papiernie
 • Drukarnie
 • Przemysł paliwowy

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji środków dla wybranych technologii są dostępne w konsultacji z naszymi technologami.