LIKWIDACJA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWYCH

System Ferrox – C1, C3, C5, N5, N7, S1, S3

  • Eliminacja uciążliwości odorowych w rurociągach ściekowych i osadnikach
  • Eliminacja korozyjnego charakteru ścieków
  • Usuwanie siarkowodoru
  • Zapobieganie zagniwaniu ścieków
  • Poprawa stabilności osadu ściekowego
  • Poprawa efektu odwadniania osadów ściekowych

Karty charakterystyki dostępne pod adresem e-mail: biuro@eko-chemia.pl